برای جلوگیری از بازگشت پمپ به مهارت های نفت

- Sep 12, 2017 -

در استفاده از تولید شهر پمپ زمانی که نفت هنگامی که پدیده نفت، که بر عملکرد عادی ما تاثیر می گذارد، اغلب به نظر می رسد، ما را نا امید می کند، امروز به شما برای درک مهارت ها برای جلوگیری از روغن پمپ کمک می کند:

1، دریچه خروجی پمپ در نزدیکی روغن و سایر روغن ها جدا شده است، سطح روغن فقط کمی بالاتر از پارتیشن است؛

2، مخزن و دریچه خروجی در طرف، برای کاهش سطح روغن، کاهش روغن؛

3، پمپ پایه پایه، شیر با الاستیک؛

4، مهر و موم مهر و موم استاتیک مهر و موم سایت قابل اعتماد، تغییر به موقع؛

5، در حفره نفت در لوله، به طوری که سطح روغن فقط کمی بالاتر از ورودی است؛

6، دستگاه مکش پمپ را تنظیم کنید، پمپ را به طور خودکار به سوراخ روغن متوقف کنید؛

7، پمپ روغن و مکانیسم کمکی را تنظیم کنید، روغن را در هنگام پمپ متوقف کنید؛

8، پمپ پمپ پورت inflatable شیر.

در بالا این است که برای جلوگیری از پدیده پمپ نفت پمپ، در استفاده واقعی، انجام این کار، شما می توانید به طور موثر از پدیده بازگشت نفت، جلوگیری از راحتی ما.


  • آلومینیوم دور لوله 3 تعظیم بیمینی بالا با 4 میله
  • آلومینیوم دور لوله 4 تعظیم بیمینی بالای پل موقت نظامی زدن قایق بیمینی
  • فولاد ضد زنگ 3 قایق قایق Bimini Tops
  • فولاد ضد زنگ 4 قایق قایق Bimini Top Cover
  • کایاک Paddles Folding Paddles در 2 یا 3 بخش
  • ماهیگیری foldable صندلی قایق قایق کم پشت صندلی صندلی خدمه

محصولات مرتبط