موتور قایق های بیرون از منزل پوشش هر دو Halfbody و Fullbody

هیئت مدیره کردن از قایق پوشش موتور هر دو Halfbody و Fullbody 1) موتور قایق پوشش قایقران پوشش (پوشش داده شده نیمی در بالا موتور) موتور جلد 2) موتور / موتور پوشش (به طور کامل پوشش داده شده)

چت کن

جزئیات محصول

دارای رتبهٔهیئت مدیرهپوشش موتور قایق Halfbody و Fullbody
 
1) قایقران موتور پوشش, پوشش قایقران موتور
(نیمه پوشیده شده در موتور بالا)

outboard engine cover (8).jpg 

2) جلد موتور / موتور پوشش (به طور کامل پوشش داده شده)

boat engine cover (4).png

محصولات مرتبط

پرس و جو